(Nie)pełnosprawni w swojej firmie – dotacja na złożenie firmy.

 


niepelnosprawniGórnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zachęcają osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą, do udziału w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”.

W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i półroczne finansowe wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem biznesu. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z BIELSKIM STOWARZYSZENIEM ARTYSTYCZNYM „TEATR GRODZKI” (www.teatrgrodzki.pl).

O udział w projekcie mogą ubiegać się (warunki trzeba spełnić łącznie)

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Bezpłatne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu:

 • spotkanie z Doradcą Zawodowym,
 • blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania,
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – max. 23 754,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe – dla wszystkich uczestników max. 1750,00 zł/m-c na 6 miesięcy, dla 15 uczestników na kolejne 6 miesięcy,
 • wsparcie doradcze (po rozpoczęciu działalności),
 • pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
 • opieka indywidualna.

KONTAKT:
BIURO PROJEKTU
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” GAPR sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 „Maszynownia” pokój 101
www.gapr.pl
e-mail: firma@gapr.pl, tel. 32- 461 29 24

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu


Źródło : http://umtychy.pl/