Ulica Urbanowicka po odbiorze.

 


urbanowicka-6Zakończyła się trwająca od maja rozbudowa ul. Urbanowickiej. W czwartek – 17.11. – odbył się odbiór techniczny inwestycji, a droga została dopuszczona do ruchu.

Przed przebudową stan ulicy Urbanowickiej pozostawiał wiele do życzenia, głownie z powodu licznych spękań, nierówności i dziur w nawierzchni. Ponadto droga była wąska, a cały ruch (pieszy i samochodowy) odbywał się jezdnią. Teraz to się zmieniło.

– W tym sezonie prace prowadzone były na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do tego z ul. Główną. Droga została poszerzona, zyskała nową nawierzchnie z asfaltu, a także powstał jednostronny chodnik z żółtej kostki brukowej – wymienia Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Dla poprawy bezpieczeństwa wybudowano też progi zwalniające, zastosowano ograniczenie tonażowe, a nowa droga jest oświetlona i odwodniona.

 To bardzo ważna inwestycja, ponieważ po drugiej stronie Urbanowic znajduje się Strefa Ekonomiczna. – mówi Lidia Gajdas, radna Tychów. – Ruch w dzielnicy znacznie się zwiększył i to był ostatni dzwonek, by zareagować.

Tegoroczne prace to tak naprawdę kontynuacja szerszej inwestycji. Ulica Urbanowicka przebudowywana była od kilku lat. Dwa pierwsze etapy przeprowadzono w latach 2010-2011. Finalnie droga wyremontowana została na całym blisko półtorakilometrowym zakresie ? od ul. Przemysłowej do Oświęcimskiej.

Koszt zakończonych w tym sezonie robót to około 1 mln zł, a wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma SKANSKA.

 

urbanowicka-1

urbanowicka-2

urbanowicka-3

urbanowicka-4

urbanowicka-5

 


Źródło i foto : http://mzuim.tychy.pl/