Wernisaż Sławomira Śląskiego w MDK nr 1 w Tychach.

 


Sławomir Śląski plakat13.10.2016 odbędzie się uroczysty wernisaż uznanego grafika – Sławomira Śląskiego w MDK nr 1 w Tychach.

Wystawa potrwa do 4 listopada 2016.

Sławomir Śląski – Grafik-projektant, plakacista, nauczyciel akademicki, pochodzi z Jaworzna. Doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2007 roku otrzymał dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem na kierunku Grafika Wydziału Artystycznego w pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Krzysztofa Tyczkowskiego. Odbył praktykę dydaktyczną u dr. Tadeusza Piechury w pracownii Typografii i Obrazu.

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej”. Zajmuje się grafiką wydawniczą (katalogi, albumy, książki, okładki), identyfikacją wizualną, projektowaniem wystaw i plakatów. Prowadził zajęcia z Grafiki Edytorskiej oraz Podstaw Grafiki Projektowej na WSHE w Łodzi (2006—2009). Obecnie pracuje jako grafik-projektant w Muzeum Miasta Jaworzna oraz jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadził: Zaawansowane projektowanie graficzne; Skład publikacji i specyfikacji druku; Korektę, redakcję i skład tekstu na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Grafikę 3D w grach i aplikacjach multimedialnych w Katedrze Inżynierii Wiedzy.

Obecnie odbywa praktykę dydaktyczną na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Międzykierunkowej Pracowni Projektowania Plakatu i Pracowni Projektowania Alternatywnego u prof. Michała Klisia oraz w Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej u dr hab. Ewy Stopy-Pielesz. Podejmuje działania i współpracę w branży kultury i sztuki. Projektuje dla spółek giełdowych. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.


Źródło : https://mdk1tychy.edupage.org/