Tychy – Dzielnice i osiedla. URBANOWICE.

 


Liczba ludności 1578.

Niegdyś Urbanowice były odrębną wsią poza granicami gmin Tychy, z folwarkiem książęcym. Pierwsza wzimanka o Urbanowicach pochodzi z roku 1387 roku. We wsi powstała najwcześniej (spośród obecnych dzielnic wiejskich Tychów) szkoła. Utworzono ją w 1820 roku, przez krótki czas uczył w niej Karol Miarka. Urbanowice i Jaroszowice włączono w granice Tychów 1.01.1973 roku. W tym samym roku rozpoczęto budowę Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a pierwszy fiat 126p zjechał z taśm produkcyjnych we wrześniu 1975 roku. Fabryka samochodów stała się sąsiadem dla mieszkańców dzielnic.

Jaroszowice i Urbanowice długo należały do parafii w Bieruniu Starym, ale po II wojnie światowej mieszkańcy obu wsi rozpoczęli budowę własnego kościoła, który poświęcony został 16.09.1951 roku. W Jaroszowicach i Urbanowicach do dziś funkcjonuje kilka dużych gospodarstw rolnych.

Tychy Urbanowice - kościół
Tychy Urbanowice – kościół
Tychy Urbanowice - kościół
Tychy Urbanowice – kościół
Tychy Urbanowice
Tychy Urbanowice
Tychy Urbanowice
Tychy Urbanowice
FIAT FCA Fabryka
Fabryka FIATA

 


Źródło : „Tychy- monografia historyczna” 2011