Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach [foto]

 


W Wodnym Parku Tychy kontynuowaliśmy układanie płyt elewacyjnych oraz szklenie fasad, m.in. w wieży zjeżdżalni. W dalszym ciągu montowane są również niecki basenowe oraz układana jest instalacja technologii wody basenowej, wentylacji oraz instalacja elektryczna. W ostatnich dniach rozpoczęto również prace przygotowawcze do montażu membran ETFE, przepuszczających zdrowe promieniowanie słoneczne. Z kolei w strefie saun trwa montaż natrysków oraz kolejnej sauny parowej.

Park wodny foto 111

Park wodny foto 112

Park wodny foto 113

Park wodny foto 114

 

 


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/