Tychy ósme w rankingu miast tygodnika „Wprost”.

 

Nasze miasto zajęło wysokie 8. miejsce w rankingu miast przygotowanym przez tygodnik „Wprost”. Głównymi jego kryteriami były przyjazność dla mieszkańców, otwartość na biznes oraz racjonalne gospodarowanie finansami.

To pierwszy taki ranking „Wprost”. Uwzględniono w nim 66 miast na prawach powiatu.

Zestawienie powstało w oparciu o dane pochodzące z Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ankiet nadesłanych przez poszczególne miasta. Redaktorzy tygodnika pod uwagę wzięli dochody własne miasta, nakłady na inwestycje, wielkość pozyskanych środków unijnych, wydatki na transport, środowisko i kulturę, poziom zadłużenia, stopę bezrobocia i szereg innych wskaźników.

Źródło : http://umtychy.pl/