Tychy będą miały inteligentny system zarządzania ruchem.

 

Tychy otrzymają 60 mln złotych dofinansowania na inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem. Projektem zostanie objętych 40 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie przebudowana. System ITS ma wpłynąć na usprawnienie komunikacji miejskiej i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Wprowadzenie tego rozwiązania potrwa do roku 2020.

 Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, gdzie gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń.
– Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach, tak by w razie opóźnienia system będzie mógł zareagować bardzo szybko i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną – mówi Arkadiusz Pastuszka z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które wskażą wolne miejsca postojowe. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów, bo pomiar będzie możliwy w ruchu.

System ITS jest jednym z największych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w Tychach. Całkowita wartość projektu to 84 miliony złotych. Władze miasta szacują, że wdrażanie systemu potrwa kilka lat.

– Prace nad nim rozpoczęliśmy wiele miesięcy temu, angażując w to nie tylko inżynierów ruchu czy drogowców, ale także mieszkańców, którzy na co dzień będą korzystali z efektów tego przedsięwzięcia – mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba. – Teraz rozpoczynamy przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizacje tego projektu, tak by w 2020 roku inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem w Tychach był gotowy – mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba.


Źródło : http://wiadomosci.onet.pl/