„Marka Śląskie” – wyróżnienie w kategorii sport dla spółki Tyski Sport.

Tyski Sport LogoVII edycja konkursu „Marka Śląskie” rozstrzygnięta. Podczas 22 Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach wręczono nagrody. Jednym z laureatów był Tyski Sport! Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii Sport. Statuetkę wręczył Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Wiktor Pawlik Prezes Izby.

Organizowany wspólnie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach konkurs „Marka-Śląskie” ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy. W skład kapituły, której przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego, wchodzą osobowości świata nauki, biznesu, kultury i mediów regionu.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej akcjonariuszem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest zarządzanie Stadionem Miejskim, a także  zarządzanie trzema sekcjami sportowymi – hokejową, piłkarską oraz koszykarską. 


Źródło : http://gkstychy.info/