Podsumowanie akcji „Poszukiwany”.

policja-radiowoz-735x400Tyscy policjanci przeprowadzili akcję „Poszukiwany”. W trakcie jej realizowania stróże prawa zatrzymali łącznie 8 osób.

Tego typu akcje zawsze są poprzedzona policyjnym rozpoznaniem, gromadzeniem informacji o poszukiwanych i miejscach, w których mogą się ukrywać oraz analizą prowadzonych śledztw i dochodzeń. Policjanci wkroczyli do miejsc w których mogli znajdować się poszukiwani. Efektem tych działań jest 8 zatrzymanych. Z czego większość osób była poszukiwana celem doprowadzenia do aresztów śledczych.