Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej – wrześniowa wystawa w Muzeum Miejskim.

Muzeum miejskie logoWybuch II wojny światowej i lata okupacji niemieckiej były dla Tychów, tak jak dla wielu innych miejscowości, okresem tragicznym i pełnym dramatycznych wydarzeń. Walka z polskością, wprowadzenie niemieckiej listy narodowościowej (j. niem. Deutsche Volksliste), wysiedlenia ludność w głąb III Rzeszy i wywózki do obozów koncentracyjnych, służba Ślązaków w Wehrmachcie i inne wydarzenia oraz przeżycia z lat wojny odcisnęły głębokie piętno na losach wielu ludzi. Ich wspomnienia spisane po wojnie, a także dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane pieczołowicie w rodzinnych archiwach są niemymi świadkami wojennych kolei życia wielu Polaków.

Tychy stare zdjecieWystawa ma na celu pokazanie tyskiej historii w latach okupacji niemieckiej oraz pamiątek z lat wojny pochodzących od rodowitych tyszan, jak również tych, których różne koleje losu sprowadziły po wojnie właśnie do Tychów. Zwiedzający wystawę przeniosą się do czasów, gdy Tychy były małym, ale prężnie rozwijającym się miasteczkiem, którego mieszkańcy z trudem próbowali przetrwać trudny okres wojny, a władze niemieckie pracowały nad urbanistycznymi planami rozbudowy miasta. Wystawa przypomni również o wydarzeniach na trwałe zapisanych w historii miasta, takich jak walki na terenach Żwakowa we wrześniu 1939 roku i egzekucja więźniów obozu KL Auschwitz wykonana w Tychach we wrześniu 1944 roku.

Wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach – 29 IX 2016-31 XII 2016


Źródło : http://muzeum.tychy.pl/