MAREK SZCZEPAŃSKI – z cyklu „ZNANI TYSZANIE” – odc. 17

Marek SzczepanskiMarek Stanisław Szczepański (ur. 13 kwietnia 1956 ) – polski socjolog, profesor, wykładowca akademicki.

W 1978 ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora. W 1989 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego. W 1995 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, socjologii miasta i regionu, socjologii społeczności lokalnych, teorii rozwoju społecznego.

Zawodowo związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (były dyrektor tej jednostki). Był pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa, profesorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i wykładowcą Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Został również wykładowcą w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, pełnił funkcję rektora tej uczelni, objął kierownictwo Katedry Socjologii. Został członkiem prezydium Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącym rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu.

W 2009 wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tychy.

W 2011 kandydował do Senatu z ramienia Unii Prezydentów – Obywatele do Senatu, zajmując ostatnie, 3. miejsce w okręgu (uzyskał 22,4% głosów).

 

Wybrane publikacje

  • Górny Śląsk 2005. Scenariusz restrukturyzacji, Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury, Katowice 2005
  • Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach (współautor), Wyd. Śląsk, Katowice 1997
  • Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej (współautor), Wyd. Scholar, Warszawa 2002
  • „Miasto socjalistyczne” i świat społeczny jego mieszkańców, Wyd. Stanisław Kryciński, Warszawa 1991
  • Opel z górniczym pióropuszem. Restrukturyzacja województwa katowickiego 1989–1996, Wyd. Śląsk, Katowice 1997
  • Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe, Wyd. Amp, Katowice 1992
  • Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej (współautor), Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, Tychy 2002
  • Tychy 1939–1993. Monografia miasta (red.), Zarząd oraz Rada Gminy, Tych 1996
  • Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych (współautor), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002

Źródło : https://pl.wikipedia.org/