Konkurs ROCK NA PLAŻY PAPROCANY 2016.

Rock Na Plaży napis

Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz zespoły Dżem i Cree ogłaszają konkurs zespołów w ramach Festiwalu „ROCK NA PLAŻY PAPROCANY 2016.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 1 sierpnia 2016.

Rock Na Plaży


PRZEGLĄD KONKURSOWY  w ramach „Rock na Plaży Paprocany 2016” 3.09.2016r.

REGULAMIN

 1. Przegląd konkursowy odbędzie się w ramach „Rock na Plaży Paprocany 2016” 3.09.2016r. Organizatorem przeglądu i festiwalu jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, tel. 32/327 02 90, razem z zespołami „Cree” oraz „Dżem”, a także Urząd Miasta w Tychach.
 2. Celem przeglądu konkursowego jest wyłonienie trzech zespołów, które będą miały okazję zagrać na „Rock na Plaży Paprocany 2016” przed takimi gwiazdami jak „Dżem” i „Cree”. Dzięki temu uczestnicy będą mieli szansę na promocję swojej twórczości oraz konfrontację z artystami z wieloletnim doświadczeniem.
 3. Uczestnikami przeglądu konkursowego mogą być grupy, zespoły wykonujące ogólnie pojętą muzykę rockową z jej odmianami opartą na repertuarze własnym (min. 50% repertuaru powinno być twórczością własną zespołu). Niedopuszczalny jest akompaniament w formie półplaybacków i playbacków.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie max. 3 utworów w formacie mp3 na płycie lub mailowo opisanych: nazwa zespół, tytuł utworu oraz prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia na adres Organizatora:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy,

 e-mail: mck@mck.tychy.pl

           Nieprzekraczalny termin nadesłania materiałów to 1 sierpnia 2016r. (liczy się data stempla pocztowego). Karta  zgłoszenia oraz niniejszy regulamin będą dostępne na stronie Organizatora www.kultura.tychy.pl.

 1. Powołane Jury dokona oceny nadesłanych materiałów i spośród nich wybierze trzy zespoły, które wezmą udział w przesłuchaniach konkursowych 3.09.2016. Po dokonaniu oceny prezentacji zespołów, zostanie wyłoniony zwycięzca, który zagra koncert w tym samym dniu przed głównymi gwiazdami wieczoru w ramach „Rock na Plaży Paprocany 2016”, 03.09.2016.
 2. Trzy wybrane zespoły, które będą brały udział w przesłuchaniach konkursowych otrzymają honorarium pokrywające koszty dojazdu. Oprócz tego zespół, który wygra przesłuchania zagra swój koncert oraz zostanie uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Tychy.
 3. Wyniki pierwszej części przeglądu konkursowego zostaną ogłoszone do 15.08. na profilu Facebookowym oraz na stronie www.kultura.tychy.pl. Z zaproszonymi zespołami Organizator będzie się kontaktować telefonicznie w celu ustalenia szczegółów przesłuchań konkursowych 03.09.2016r.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia zakwalifikowanym zespołom sprzętu nagłośnieniowego oraz świateł scenicznych. Pozostały sprzęt zespoły zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 5. Zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 6. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów przesłanych przez uczestników w celach promocyjnych.
 8. Przesłanie i podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją i znajomością regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Źródło : http://kultura.tychy.pl/