Akademia Przedsiębiorczości – Inauguracja.

IT-LOFT-Park-Tychy_01-610x270Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy, we współpracy z partnerami: Zamkiem Cieszyn – Klubem Przedsiębiorcy w Cieszynie, Funduszem Górnośląskim S.A., Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości Śląsk, a ponadto Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, ZUS O/Rybnik i Urzędem Miasta Tychy – Wydziałem Działalności Gospodarczej, inaugurują w dniu 13.07.2016 roku AKADEMIĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Akademia jest odpowiedzią na pilącą potrzebę edukacji w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Cykl bezpłatnych spotkań, wykładów i bezpośrednich konsultacji z organizacjami, instytucjami, prawnikiem czy księgową ma za zadanie przybliżyć wszystkie tajniki startu własnego biznesu. Przyszły przedsiębiorca może przedyskutować z doradcami biznesowymi i trenerami pojawiające się zawsze wątpliwości, kwestie marketingowe, prawne i inne.
Start-upy mogą poznać możliwości dofinansowania do określonych zamierzeń rozwojowych.
Wszystko to w unikatowej przestrzeni starej słodowni parku IT Loft Park.

Wydarzenie ma charakter cykliczny – co 3-4 miesiące cykl konsultacji będzie powtarzany, a także uzupełniany nowymi ciekawymi wystąpieniami i prezentacjami czy warsztatami.

Adresaci:
– osoby planujące lub myślące o swojej działalności
– „młodzi” przedsiębiorcy (start-upy)

IT Loft Park Tychy - 1Program – INAUGURACJA:
9.00 – 9.30 otwarcie, o roli biznesplanu w zakładaniu firmy, IT LOFT PARK,
9.30 – 10.15 ABC freelancerów – legalne świadczenie usług w Polsce bez zakładania firmy- Lex Bulawa,
10.15 – 10.30 przerwa kawowa
10.30 – 11.15 o rozliczeniach podatkowych, kalkulacjach, VAT itp. – panel księgowej – Klub Przedsiębiorcy w Cieszynie
11.15 – 12.00 marketing games – czyli jak prowadzić analizę rynkową, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Śląsk
12.15 – 12.45 instrumenty wsparcia dla zakładających działalność gospodarczą, PUP Tychy
12.45 – 13.15 nowe instrumenty wsparcia dla rozwijających działalność gospodarczą, WUP Katowice
13.15 – panel dyskusyjny, zakończenie
13.30 – poczęstunek

W kuluarach stanowiska konsultacyjne:
– Fundusz Górnośląski – doradztwo biznesowe
– Zamek Cieszyn – doradztwo biznesowe, w tym doradztwo. z księgową i prawnikiem
– ZUS O/Rybnik – obowiązki rejestracyjne i inne, zakładanie PUE
– ŚCP Śląsk – konsultacje, czy pomysł biznesowy ma szansę dofinansowania po fazie start-upu
– IT Loft Park – doradztwo biznesowe, koordynacja
– AIP – doradztwo biznesowe
– PUP – możliwości rejestracji i instrumenty wsparcia w zakładaniu działalności
– UM – Wydział Działalności Gospodarczej – o rejestracji działalności i jej formach.


Źródło : https://allevents.in/