Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach.

Lipiec rozpoczęliśmy od  prac związanych z układaniem płytek w części socjalnej podbasenia oraz od montowania sufitów podwieszanych w części sportowej i  rekreacyjnej obiektu. W pozostałych strefach obiektu kontynuowano prace tynkarskie oraz monterskie przy stawianiu ścianek działowych oraz realizacji stolarki okiennej. Pod kątem instalacyjnym w dalszym ciągu prowadzono prace przy realizacji technologii wody basenowej oraz układano okablowanie pod poszczególne systemy elektroenergetyczne. Równie intensywne prace prowadzono także na zewnątrz budynku.

 

Park wodny foto 50

Park wodny foto 51

Park wodny foto 52

Park wodny foto 53

Park wodny foto 54


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/