Nabór wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

urzad_pracy-tychyOgłoszenie terminu naboru wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach otrzymał środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 219 300,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane w okresie od 01.07.2016 r. do 08.07.2016 r.

 • Wnioski można składać osobiście w siedzibie PUP Tychy w pokoju nr 415, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.
 • W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Tychy.
 • O kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Tychy.

Otrzymane środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnych z ustalonymi priorytetami Rady Rynku Pracy, tj. na:

 1. kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników tj.:
 • elektrycy,
 • farmaceuci,
 • fryzjerzy,
 • hydraulicy,
 • inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji,
 • inżynierowie mechanicy,
 • kelnerzy,
 • kucharze,
 • lekarze,
 • mechanicy maszyn i urządzeń,
 • mechanicy pojazdów samochodowych,
 • murarze,
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • piekarze,
 • cukiernicy,
 • pielęgniarki,
 • projektanci grafiki i multimediów,
 • robotnicy budowlani,
 • specjaliści do spraw rynku nieruchomości,
 • specjaliści do spraw zarządzania i organizacji,
 • ślusarze,
 • technicy budownictwa
 1. kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach:
 • kierowca samochodów ciężarowych
 • kierowca ciągników siodłowych,
 • maszynista kolejowy

oraz w branży usług opiekuńczych tj.

 • opiekun medyczny,
 • opiekun osoby starszej,
 • opiekun w domu pomocy społecznej,
 • opiekunka środowiskowa.

 

 1. kształcenie ustawiczne w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych np. branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
 2. kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na jednego uczestnika u danego pracodawcy nie może przekroczyć kwoty 4.253,10 zł.

Ze środków KFS może być dofinansowane kształcenie zawodowe tj. pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub z zawodem, mające na celu uzyskania lub uaktualnienia kompetencji do celów zawodowych (z wyjątkiem szkoleń miękkich, które mają charakter warsztatów i koncentrują się na rozwoju kompetencji ogólnych).

Załączniki
Wniosek o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/