Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło kontrolę w tyskim Sądzie Rejonowym.

sąd tychyKilka dni temu komornik z Bielska-Białej Przemysław Różycki w ramach egzekucji zajął rachunek mieszkanki Warszawy. Tylko dlatego, że nazywa się tak jak dłużniczka, a sąd w klauzuli wykonalności omyłkowo wpisał akurat jej PESEL.
Na nic zdały się zapewnienia kobiety, że ze sprawą nic jej nie łączy. Komornik był nieubłagany, bo z dokumentu sądowego wynikało, że chodzi właśnie o nią. Dopiero po interwencji mediów komornik „zauważył” problem. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości po informacji o zdarzeniu wszczęło kontrolę w Sądzie Rejonowym w Tychach, który wydał wadliwy dokument. Niefrasobliwego sędziego czeka pewnie postępowanie dyscyplinarne. Nie ma bowiem wątpliwości, że do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść, co jest kolejnym argumentem za jak najszybszą reformą nie tylko sądownictwa, ale również korporacji komorniczej.

Źródło : http://niezalezna.pl/