Finisaż wystawy w Dawnej Młótowni.

Muzeum miejskie bro18 czerwca o godz. 17.00 Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza do Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9) na finisaż wystawy Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej.
W czasie finisażu zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja autorstwa Agnieszki Szymuli Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej. Po spotkaniu autorskim wystąpi Regionalny Zespół Śpiewaczy Radostowianki z Radostowic, prowadzony przez Jadwigę Masny, który zaprezentuje pieśni ludowe z obszaru historycznej ziemi pszczyńskiej.

W bogato ilustrowanym wydawnictwie opisany został dawny i współczesny roczny cykl prac gospodarskich oraz przemiany zachodzące na przestrzeni ostatnich stu lat w gospodarstwach rolnych na obszarze historycznej ziemi pszczyńskiej.
Konsultantami merytorycznymi tekstu oraz autorami wstępu do książki są: Maria Lipok-Bierwiaczonek oraz Alojzy Lysko.
Odrębną część publikacji stanowi dokumentacja fotograficzna współcześnie przygotowanych inscenizacji prac rolnych zaaranżowanych w sposób oddający ich charakter z okresu 1930—1970: sianokosów, żniw, kopania ziemniaków. Ich scenariusz opracował Alojzy Lysko, a autorem zdjęć był Tomasz Liboska.

Wydawnictwo jest podsumowaniem realizowanego w 2015 roku przez Muzeum Miejskie w Tychach projektu badawczego i popularyzatorskiego Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej, wykonywanego przez Muzeum Miejskie w Tychach od marca do grudnia w 2015 roku. Jego pomysłodawcą oraz koordynatorem była Agnieszka Szymula.
Na realizację projektu Muzeum otrzymało dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przedsięwzięcie wsparły także: Urząd Miasta Tychy, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Starostwo Powiatowe w Bieruniu, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Urząd Gminy Miedźna, Urząd Gminy Wyry. Partnerami projektu byli: Uniwersytet Śląski, ZSTiO im. E. Abramowskiego w Katowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej, Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

Wystawa Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej otwarta została 13 grudnia 2015 roku. Jej autorką jest Agnieszka Szymula, aranżację wykonał Łukasz Błażejewski.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Obejrzało ją prawie dziesięć tysięcy osób.
Ekspozycji towarzyszyły liczne wydarzenia, m.in. pokaz y filmowe, wykłady, warsztaty spotkania i prelekcje.

Wstęp na finisaż i wystawę jest wolny.


Źródło : http://www.muzeum.tychy.pl/