Zasady korzystania z systemu rejestracji i rezerwacji terminu rejestracji w PUP w Tychach

urzad_pracy-tychySzanowni Państwo,
W celu podniesienia jakości obsługi oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Tychach zaprasza do korzystania z rejestracji elektronicznej.

Zasady rejestracji elektronicznej:

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach rejestruje osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, a także osoby nie zameldowane przebywające na obszarze jego działania.
  2. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy nieposiadających podpisu kwalifikowanego następuje w terminie wyznaczonym przez system po przedłożeniu dokumentów pracownikowi urzędu i złożeniu oświadczeń.
  3. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy posiadających podpis kwalifikowany następuje w dniu wypełnienia formularza i złożenia ważnego podpisu kwalifikowanego po weryfikacji złożonych dokumentów przez pracownika urzędu.
    W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów, urząd wzywa do uzupełnienia dokumentów.
Rejestracja elektroniczna – kliknij tutaj

System został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.praca.gov.pl.


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/