Małe Formy Wypoczynku

Oskard kwadratZapraszamy dzieci do udziału w Małych Formach Wypoczynku. W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zabawę w teatr, zajęcia na kręgielni, naukę tańca, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami małych form wypoczynku sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno – Kulturalnego.

Zaplanowano 4 turnusy Małych Form Wypoczynku w terminie od:

  • I turnus 27.06.2016 – 01.07.2016 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Olimpia, Orion, Regina, Uszatek i Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza.
  • II turnus 04.07.2016 – 08.07.2016 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Olimpia, Orion, Regina, Uszatek i Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza.
  • III turnus 11.07.2016 – 15.07.2016 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Olimpia, Orion, Regina, Uszatek i Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza.
  • IV turnus 18.07.2016 – 22.07.2016 – Kluby Osiedlowe: Magdalena, Regina, Uszatek i Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza.
  • IV turnus 01.08.2016 – 05.08.2016 – Kluby Osiedlowe: Olimpia i Orion

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci). Odpłatność dla dzieci członków TSM OSKARD za 1 turnus wynosi 43, 05 zł. (brutto). Pełna odpłatność dla dzieci mieszkańców (nie członków spółdzielni) i osób spoza zasobów w Klubach Osiedlowych: Magdalena, Olimpia, Orion, Regina, Uszatek i SDK Tęcza wynosi 213,21 zł (brutto).

Zapisy będą przyjmowane od 1 czerwca w placówkach lub telefonicznie, w godzinach pracy. W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci członków spółdzielni.

Małe Formy Wypoczynku skierowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat.

Małe Formy Wypoczynku plakat


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/