Turniej Scrabble

scrable 1Zapraszamy do udziału w pierwszym Tyskim Nierankingowym Turnieju Scrabble, który odbędzie 15 maja br. się w Miejskim Centrum Kultury. Turniej odbędzie się w ramach festiwalu LOGOS FEST – II Tyski Festiwal Słowa, a honorowy patronat nad nim objęła Polska Federacja Scrabble.

Do udziału w turnieju zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę zmierzyć się na słowa. Start o godzinie 10.30, przewidywanych jest 6 rund. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Aby wziąć udział w turnieju należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie www.kultura.tychy.pl i wysłać na adres: joanna.grzyska@mck.tychy.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 maja br. do godz. 16:00.