III Międzynarodowy konkurs na prace plastyczno-scenograficzne pt. „Żywe obrazy”


III Międzynarodowy konkurs na  prace plastyczno-scenograficzne „Żywe obrazy” dla uczniów w wieku 10 – 16 lat

Tematem tegorocznego konkursu jest  ” Scena rodzajowa w malarstwie mistrzów na przestrzeni wieków”.

„Żywe obrazy” to konkurs, w którym reprezentacja danej szkoły (max. 12 osób) ma za zadanie przygotować prezentację przestrzenną (kopię) wybranego wcześniej, jednego obrazu malarskiego dowolnego artysty,  który namalował scenę rodzajową (tematyka związana z życiem codziennym, obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i zabawą; w scenach rodzajowych bohaterami są zwykle anonimowe osoby, przedstawiane bez upiększeń i idealizacji, podczas wykonywania zwykłych czynności) Prezencja wykonana przez daną szkołę powinna  bardzo dokładnie przypominać obraz wybranego malarza i  musi być przedstawiona w przestrzeni 3D .

 

Żywe obrazy

 

Na podstawie fotografii (przysłanych drogą elektroniczną do 30. 04. 2016r. na adres  mailowy  mailto:zszoisekret@wp.pl) Jury dokona wyboru najlepszych prezentacji  do 3 maja  2016r.  Informacje o finalistach dostępne będą na stronie : www.zszoi.pl

Wybrane przez Jury szkoły będą przedstawiać swój obraz w formie przestrzennej na prezentacjach finałowych w Tychach 10 maja 2016r. , gdzie zostaną wyłonione i nagrodzone najlepsze prace.

W tym roku możliwy będzie udział w finałach on- line  dla grup z odległych rejonów Polski i z zagranicy.

Organizatorami konkursu są  Stowarzyszenie Piątka Dzieciom przy ZSZOI w Tychach , Gimnazjum 2 w Tychach oraz MCK w Tychach.  Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.

Informacje dodatkowe udziela koordynator konkursu Edyta Knieżyk : edytakniezyk@op.pl