Tyscy ósmoklasiści z najlepszą notą w województwie.

 


W dniach od 14 do 16 maja uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce pisali egzamin ósmoklasisty. Tyscy uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu w województwie śląskim z języka polskiego i języka angielskiego. Jeśli chodzi o matematykę młodzi tyszanie uplasowali się na drugim miejscu, tuż za Katowicami.

Do egzaminu ósmoklasisty w Tychach z języka polskiego przystąpiło 517 uczniów, z języka angielskiego – 542, a z matematyki – 518 uczniów.

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wynika, że tyscy uczniowie uzyskali najwyższe średnie wyniki wśród powiatów w województwie śląskim z języka angielskiego i języka polskiego. Średnia w Tychach dla języka angielskiego wyniosła 76,93% (w woj. śląskim: 66,48%, a średnia krajowa: 66%), natomiast średnia dla języka polskiego osiągnięta przez tyszan to 64,61% ( w woj. śląskim: 58%, a średnia krajowa: 61%).

W przypadku egzaminu z matematyki ósmoklasiści z Tychów znaleźli się na drugim miejscu wśród śląskich powiatów – za Katowicami – ze średnią 57,07%, podczas gdy w województwie śląskim było to 49,54%, a średnia krajowa wynosi 52%.

12 lipca opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia przez szkoły ponadpodstawowe. Od tego dnia do 18 lipca kandydaci mają czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki. 19 lipca opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Źródło : https://umtychy.pl/