GZM uruchomiła postępowanie na zakup 5 wodorowych autobusów dla PKM Tychy.

 


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia uruchomiła postępowanie na zakup 8 autobusów napędzanych wodorem.

Zamówienie obejmuje zakup autobusów o długości ok. 12 metrów wraz obsługą gwarancyjną. Pojazdy mają pomieścić min. 85 pasażerów, z czego co najmniej 25 na miejscach siedzących.

Pojazdy będą użyczone przewoźnikom. 5 autobusów eksploatowanych będzie przez PKM Tychy, a pozostałe 3 autobusy przez PKM Katowice.

Autobusy będą wykorzystywane na liniach AP (trasa Katowice – Katowice Pyrzowice Lotnisko), 46, 115, 70 obsługiwanych przez PKM Katowice oraz 2, 21, 75, 137, 273, 696 obsługiwanych przez PKM Tychy.

Termin składania ofert mija 7 sierpnia. Autobusy napędzane wodorem powinny trafić do GZM od maja do września 2025 roku.

Ogłoszony przetarg jest drugim postepowaniem na zakup tego typu pojazdów. Pierwszy został rozpisany w grudniu 2022 roku. Zakładał on zakup 20 pojazdów, dodatkowo, w prawie opcji był możliwy zakup kolejnych 10 sztuk. Trzy miesiące później ogłoszono kolejny przetarg powiązany z zakupem autobusów wodorowych, tym razem na zakup paliwa wodorowego. Ze względu na oferowaną cenę paliwa, która znacznie przekraczała środki zabezpieczone na ten cel przez Spółki PKM, Metropolia unieważniła dwa przetargi.

Zdecydowała się jednak na przemodelowanie pierwotnych założeń projektu i powrót do jego realizacji redukując liczbę autobusów wodorowych, uzupełniając zamówienie autobusami elektrycznymi.

Zakup autobusów wodorowych realizowany jest w ramach większego projektu HYDROGEN GZM finansowanego z  programu priorytetowego NFOŚiGW „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)” na który GZM uzyskało wsparcie w 2021 roku. Dofinansowanie do zakupu taboru wodorowego w projekcie sięga 90 % kosztów kwalifikowanych.


Źródło : https://metropoliagzm.pl/