W Bieruniu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

 


W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Sebastiana Macioła – obecnie Burmistrza Miasta Bierunia, zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 131/24 z dnia 2 maja 2024 r. przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bieruniu w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 11 (na osiedlu Węglowa).

Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 14 lipca 2024 r. w okręgu wyborczym, którego siedziba obwodowej komisji wyborczej mieści się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu przy ul. Węglowej 11.

O mandat radnego ubiegają się:

  • Mazgaj Henryk Józef zgłoszony przez KWW „CZAS NA WĘGLOWĄ” – Lista nr 1

oraz

  • Cecuga Przemysław Marcin zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIA „PORĄBEK” – Lista nr 2.

6 maja 2024 roku ślubowanie złożyło 14 radnych wybranych w wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia. Ostatnie miejsce w liczącej 15 osób radzie zajmie osoba, która zostanie wyłoniona w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 11 (tam mandat radnego uzyskał Sebastian Macioł, który został wybrany, a następnie zaprzysiężony na burmistrza). Wybory uzupełniające odbędą się w niedzielę, 14 lipca.


Źródło : https://www.bierun.pl/