Ponowne użycie nieopłaconych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Tychach-Wartogłowcu.

 


Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach będący administratorem tyskich Cmentarzy Komunalnych informuje, że wszczęto procedurę ponownego użycia nieopłaconych grobów ma Cmentarzu Komunalnym w Tychach – Wartogłowcu.

W pierwszym etapie wskazane zostały nieopłacone miejsca na kwaterach: B-1, B-2, B-3, B-4, B-4/5, B-5, BC, C-1, C-1a, C-2.

Wykaz nieopłaconych miejsc znajduje się w Biurze Cmentarzy Komunalnych w Tychach przy ul. Cmentarnej 19.

Wszelkie informacje można uzyskać:

– telefonicznie pod nr tel.: 32 328-93-28 lub 515-054-313 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30);

– pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: cmentarze@tzuk.tychy.pl.


Źródło : https://tzuk.tychy.pl/