Katarzyna Pytlarz została nowym Sekretarzem Miasta Tychy.

 


Katarzyna Pytlarz – dotychczasowa naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Tychy została nowym Sekretarzem Miasta Tychy. Zastąpiła na tym stanowisko Anetę Luboń-Stysiak, która została pierwszym z-cą prezydenta Tychów.

Katarzyna Pytlarz w tyskim magistracie pracuje od 18 lat. Od 2015 roku pełni funkcję Naczelnika Wydziału Administracyjnego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja), studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy), studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jako Sekretarz Miasta będzie nadzorowała i koordynowała pracę jednostek organizacyjnych urzędu m.in. Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Administracyjnego, Wydziału Obsługi Rady Miasta, Wydziału Organizacyjnego Kadr i Szkolenia, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Dowodów Osobistych.


Źródło : https://umtychy.pl/