Aneta Luboń-Stysiak została pierwszym zatępcą prezydenta Tychów.

 


Aneta Luboń-Stysiak została pierwszym z-cą prezydenta Tychów. Od 3 czerwca br. będzie zarządzać wydziałami: Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Geodezji, Budownictwa, Strażą Miejską oraz współpracować z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Aneta Luboń-Stysiak z tyskim samorządem związana jest od 1999 roku. Od 2003 roku była naczelnikiem Wydziału Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy, a od 2015 roku Sekretarzem Miasta Tychy.

Pani wiceprezydent ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania, studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalność: samorząd terytorialny) oraz MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jako Sekretarz pełniła funkcję II Wiceprzewodniczącej Krajowej Rady Forów Sekretarzy oraz funkcję Przewodniczącej Śląskiego Forum Sekretarzy.


Źródło : https://umtychy.pl/