XIII Tyski Festiwal Performance – dzień 2 (31 maja).

 


XIII Tyski Festiwal Performance zaprasza do Tychów miłośniczki i miłośników sztuki performance oraz wszystkich tych, którzy są otwarci na niestandardowe formy ekspresji scenicznej, podejmujące często ważne i aktualne tematy. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 30 maja do 1 czerwca 2024 r. pod hasłem ReProdukcje ReKonstrukcje, a artyści poproszeni są o nawiązanie do dowolnie istniejącego już dzieła, sztuki, filmu itd., dając im drugie życie, znaczenie, jakość.

Wstęp wolny – ze względu na swój charakter, performansy są przeznaczone dla widzów pełnoletnich.

Piątek, 31 maja 2024 r.

Miejskie Centrum Kultury w Tychach :

  • 14:00–14:30 performance Dominik Setlak

Dominik Setlak (Kraków, 1996)
Absolwent Wydziału Intermediów (ASP w Krakowie), dyplom w Pracowni Transmediów prom. Dr Mariusz Sołtysik “oraz Instytutu Historii Sztuki (UJ) prom. Prof. Piotr Krasny. Swoje zainteresowania skupia wokół działań transmedialnych, sztuki performance, video art, teatru, poezji konkretnej, literatury oraz instalacji. Stypendysta programu Santander Universidades. Laureat i uczestnik festiwali i konkursów artystycznych min: LMDP Festival Internazionale di Teatro Arte e Nuove Tecnologie w Cagliarii 2023 (I Nagroda), Międzynarodowy Festiwal Teatralny FITAG Girona Hiszpania 2023, Cracow Art Week KRAKERS (2020, 2021, 2022), Kingdom Of Art (Teatr Kana Szczecin- 2019), Teatralne Antologie Nowych Utopii (Teatr Zagłębia- 2020), Poznań, Design Festival (Stary Browar- 2020), Video News 7.2 (Galeria Labirynt- 2021), Na Styku 3 (Galeria Opcja- 2023). Członek Fundacji Rozwoju Sztuki Intermediów, oraz Stowarzyszenia Eksit, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru, założyciel grupy artystycznej Transtopia oraz pracownik Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kurator Galerii Atelier 2 w Krakowie. Regularnie realizuje projekty miejskie związane ze sztuką i edukacją min: Krakowska Noc Teatrów, Krakowska Noc Poezji, Krakowski Archipelag Kultury.

  • 14:30–15:00 performance Julia Lewandowska

Julia Lewandowska (Poznań / Bytom 1992)
Aktorka teatru tańca, artystka wizualna i performerka. Ukończyła licencjat na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Wizualnej w specjalności grafika warsztatowa oraz zdobyła tytuł magistra sztuki na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w specjalności aktorka teatru tańca. Wychowana w rodzinie konserwatorów dzieł sztuki, miłośnik przestrzeni plenerowej i podróży. Tańczy, śpiewa, dzieli się wibracjami, lubi polifonię i eksperymentalną ekspresję głosu.

  • 15:00–15:30 performance Patryk Różycki

Patryk Różycki (Koło / Warszawa, 1992)

Artysta wizualny, pisarz, twórca podcastów oraz kurator. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdański, ze specjalizacją intermedia. W latach 2017-2021 kurator festiwalu performance Kick-Off-Perfo, a w latach 2021, 2022 kurator i wodzirej festiwalu filmów eksperymentalnych BAZA. W swoich pracach podejmuje wątki autobiograficzne i w pierwszoosobowej narracji opowiada o często wypieranych emocjach i doświadczeniach. Interesuje go jednostka próbująca odnaleźć się w relacjach, zdominowana przez kulturowe tabu. To, w jaki sposób pochodzenie i rodzina wpływa na nią i kształtuje jej postrzeganie porządku społecznego. Wierzy w to, że każdy człowiek jest wrażliwy, a sztuka pozwala komunikować się z innymi w szczery i otwarty sposób.

  • 15:30–17:00 Wykład otwarty: „Znaczenie ‘Zamku Wyobraźni’ dla współczesnej sztuki polskiej” – Władysław Kaźmierczak, Ewa Rybska
Drugi z panelu wykładowego tegoroczej edycji Festiwalu. Wzbogaci uczestników i widzów o wiedzę akademicką i jej prspektywę badawczą zagadnienia performansu.

Władysław Kaźmierczak  (Gorzów Wielkopolski, 1951)
Polski artysta współczesny, performer, kurator festiwali performance, autor tekstów o tej sztuce. Ukończył Wydział Malarstwa na Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni profesora Jonasza Sterna, 1971–1976. Wraz z Arturem Tajberem zorganizował w 1981 w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Krakowie pierwszy polski przegląd sztuki performance Manifestacje/Performance. W latach 1991–2006 Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Wieloletni kurator Międzynarodowego Festiwalu Performance Zamek Wyobraźni. Od roku 1974 zrealizował ponad 240 performance. W swoich performance posługuje się ironią i groteską wobec sztuki, religii, polityki i globalnych zmian w świecie. Nie angażuje się w wypowiedzi poprzez inne media. Performance jest dla niego jedyną formą wypowiedzi artystycznej.

Rybska Ewa (Gorzów Wielkopolski, 1958)
Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Mińsku Mazowiecki. W latach 1994–2006 kuratorka w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance Zamek Wyobraźni w latach 1993–2005.

  • 17:00–18:30 przerwa
  • 18:30–19:00 performance Duetas Kisanaj – Agnieszka Janasik i Artur Janasik

Agnieszka Alicja Janasik (Dąbrowa Górnicza / Berlin, 1995)
Od 2018 roku studentka Planowania miejskiego i regionalnego na Technicznym Uniwersytecie w Berlinie. Analizuje i bada otwarte przestrzenie publiczne, aktywna obserwatorka posługująca się językiem sztuki performance. Pasjonatka chodzenia i praktykowania ,,Patrol urbanisty’’ czyli analizy i kontroli rozwoju przestrzeni, aby dać poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom. W duecie z rodzonym bratem twory jako Duetas Kisanaj.

Artur Janasik / Rutra Kisanaj (Dąbrowa Górnicza / Cieszyn, 1990)
Urodzony w 1990 roku w Sosnowcu. Ukończył dyplom magisterski z malarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Aktualnie doktorant Sztuk Plastycznych, w dziedzinie performance art na macierzystej uczelni. Kieruje się poznaniem i rozwijaniem gestów codzienności w różnych aspektach zawodowych: nauczyciel rysunku i malarstwa w liceum plastycznym, animator działań plastycznych, aktor – statysta w filmach i serialach. Artysta napędza się  myślą: „Jeśli nie spróbujesz, to nigdy się nie dowiesz”. Często pracuje pod pseudonimem/ananimem: Jutra Kisanaj. W pracach z ostatniego okresu bada zjawisko obłędu.

  • 19:00–19:30 performance Jana Orlová (Czechy)

Jana Orlová (Praga- Czechy,1986)
To mieszkająca w Pradze performerka, poetka i badaczka. Zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i artystyczne pozwala jej pracować także jako kuratorka. Orlová uzyskała stopień doktora na Wydziale Teorii Akademii Sztuk Pięknych w Pradze pod koniec 2021 roku. Jej rozprawa doktorska skupiała się na różnicy między performansem a teatrem, a także analizowała kwestię treści i użycia terminu performance. Orlová w swojej praktyce krytycznej i kuratorskiej zajmuje się performansem i formami sztuki z pogranicza. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim i bada eksperymentalne możliwości dokumentowania performansu oraz sposoby eksponowania tej dokumentacji. Publikuje także swoje badania za granicą. Orlová wydała trzy zbiory poezji w Czechach i pięć za granicą, jej wiersze zostały przetłumaczone na jeszcze kilka języków, m.in. także na chiński, arabski czy hindi. Brała udział w wielu wydarzeniach związanych ze sztuką performance w Europie, Kanadzie i USA. W jej praktyce performance jest żywą poezją, a swoje ciało postrzega jako pole wydarzenia, pracując w podejściu rytualnym i holistycznym. Jej prace cechuje połączenie minimalistycznej formy i surowej wypowiedzi. W 2017 roku została doceniona przez Festiwal Next Wave jako „ta, która z naturalną lekkością kwestionuje granice między literaturą, sztukami wizualnymi i teatrem”.

  • 19:30–20:00 performance Alicja Kochanowicz, Maciej Kwietnicki

Alicja Kochanowicz (Toruń, 1993)
Artystka audiowizualna. W swoich działaniach wykorzystuje performance, fotografię, wideo i dźwięk. W pracach koncentruje się na człowieku i jego relacjach z otoczeniem, coraz bardziej skłaniając się w stronę tematu antropopresji oraz zmian klimatycznych. Lubi myśleć, że w pozornie nieistotnych, ukrytych w codzienności działaniach tkwi potencjał zmiany.

Maciej Jerzy Kwietnicki (Toruń, 1984)
Artysta konceptualno-wizualny. Działacz i współtwórca wielu inicjatyw artystycznych i edukacyjnych w tym Grupy nad Wisłą i Niemiejsca. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw, plenerów i festiwali. Zajmuje się działaniami performance, tworzy instalacje i obiekty. Jest doktorantem szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swej pracy doktorskiej skupia się na konsolidacji badań wywodzących się z myśli humanistycznej i dyskursów środowiskowych z nowymi praktykami postartystycznymi. Celem pracy jest wytworzenie transdyscyplinarnych metod artystyczno-badawczych zwiększających zrozumienie czekających nas zmian spowodowanych katastrofą klimatyczną.

  • 20:00–20:30 performance Marta Zgierska i Jerzy Norkowski

Marta Zgierska (Lublin, 1987)
Artystka wizualna. Ukończyła fotografię na PWSFTviT w Łodzi (dyplom w pracowni prof. Grzegorza Przyborka), magister filologii polskiej oraz magister komunikacji społecznej i dziennikarstwa (UMCS w Lublinie). Obecnie doktorantka SDNHiS UMCS w pracowni Roberta Kuśmirowskiego. W swojej praktyce artystycznej i badaniach teoretycznych porusza tematykę traumy, doświadczeń liminalnych i związanych z nimi napięć. Pracuje z własnym ciałem, obiektami i przestrzenią. Nadaje tym wątkom osobisty rys, często stawiając siebie w roli obiektu performatywnych działań. Obecnie zgłębia temat wycofania, poszukując sposobu na opisanie alternatywnych wrażliwości w kontekście nadmiaru bodźców i rosnącego wyczerpania społeczeństwa. Jej debiutancki cykl Post zdobył prestiżową nagrodę Prix HSBC pour la Photographie w Paryżu (2016). Wielokrotna stypendystka, laureatka nagród i autorka międzynarodowych wystaw. Nominowana do Foam Paul Huf Award (2018, 2021) i DZ BANK Art Collection Fellowship (2019). W 2019 roku otrzymała tytuł Artysty Roku na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii DongGang w Korei Południowej. Reprezentowana przez Gowen Contemporary w Genewie. Redaktorka naczelna Magazynu Postmedium. W 2023 roku zakwalifikowana do programu Ars Electronica Founding Lab.

Jerzy Norkowski (Lublin, 1991)
Performer, autor instalacji intermedialnych, organizator wystaw oddolnych i pozainstytucjonalnych. Uzyskał dyplom magistra na WA UMCS w Pracowni Rysunku i Intermediów, Jana Gryki w 2018 roku, obecnie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem Roberta Kuśmirowskiego. W latach 2016-2018 Prezes Fundacji Towot Squat. W swoich działaniach łączy techniki audiowizualne i sztukę performance. Współpracował z Pracownią Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry, Galerią Labirynt, Galerią Białą, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Stowarzyszeniem Artystycznym Pracownia Otwarta w Lublinie, ACK „Chatka Żaka” w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lubinie, Fundacją Piękno Panie oraz Fundacją PKO Banku Polskiego.

Miejska Galeria Sztuki OBOK :

  • 21:00–23:00 Panel dyskusyjny – Omówienie performansów dnia. Moderatorzy: Julia Kurek, Grzegorz Borkowski, Łukasz Głowacki
Ta część festiwalu pozwala na ewaluację tego, co do tej pory wydarzyło się podczas performansów i przedsykutowanie poszczególnych występów w oparciu o własny punkt widzenia.

Julia Kurek (Radom / Szczecin, 1984)
Kierowniczka Pracowni Transmediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2018 roku, doktora w 2015 roku na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – studia doktoranckie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – studia magisterskie. Artystka wizualna, performerka, autorka prac wideo i instalacji. Intensywnie działa w przestrzeniach wystawienniczych. Brała udział w wielu wystawach, festiwalach i przeglądach sztuki m.in.  w Anglii, na Białorusi, w Brazylii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, na Islandii, w Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanie, Turcji, Włoszech i Polsce.

Łukasz Głowacki (Namysłów, 1964)
Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku w pracowniach prof. Kazimierza Ostrowskiego i prof. Hugona Laseckiego. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1990 r. w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Zajmuje się malarstwem, działaniami performance, tworzy obiekty, instalacje oraz videoart. Jego prace są minimalizującymi kinetycznymi obiektami, dysponującymi potencjałem performatywności, a ich pozorna abstrakcyjność jest reaktywnym kontekstem do otaczającego świata. W działaniach performance łączy poszukiwania ekspresji wyrazu egzystencji człowieka ze statusem dzieła sztuki. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz festiwalach performance, autor kilkunastu wystaw indywidualnych.

Grzegorz Borkowski (Warszawa)
Kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Co jest społeczne?” (2015), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (2019), „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana” (2020), „Człowiek w teatrze życia codziennego” (2020). W 2021 roku kurator wystaw indywidualnych: Ewy Bloom Kwiatkowskiej, Włodzimierza Borowskiego i Fredo Ojdy.Źródło : https://kultura.tychy.pl/