PUP Tychy ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, działanie FESL.05.01 aktywizacja zawodowa przez PUP.

Nabór kierowany jest wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.

  • osób po 55 roku życia,
  • osób z niepełnosprawnością po 30 roku życia.

Zapraszamy wyżej wymienione osoby do uczestnictwa w projekcie.
Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 27 maja 2024 r. do odwołania.

Załączniki :


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/