Tychy przystąpiły do projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

 


Tychy przystąpiły do projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Program dofinansowany będzie z Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), II. Zaawansowane usługi cyfrowe, 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, EFRR, FERC.02.01-IP.01-00-001/23.

Projekt podniesie poziom obsługi informatycznej gminy i jej jednostek organizacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa, wzmocni zdolność do skutecznego reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Całkowita wartość projektu to 990 310 zł, dofinansowanie wyniesie 718 230,12 zł.


Źródło : https://umtychy.pl/