RPWiK Tychy S.A. kolportuje instrukcję napełniania basenów.

 


Z uwagi na podwyższoną temperaturę powietrza w ostatnim okresie i towarzyszący temu zjawisku zwiększony pobór wody, RPWiK Tychy zwraca się do Państwa o stosowanie się do kolportowanej przez RPWiK Tychy S.A. instrukcji napełniania basenów, tak, aby nie dochodziło do obniżania jakości wody.

Jednocześnie, zwracają się do Państwa o ograniczenie zużycia wody do celów gospodarczych takich jak: mycie pojazdów, podlewanie terenów zielonych, mycie powierzchni utwardzonych, itp. Nadmierny pobór wody, zwłaszcza w krótkim czasie, doprowadzić może bowiem do okresowego spadku jej ciśnienia w sieci, a nawet do przerw w jej dostawie.

logo-scaled.jpgŹródło : https://rpwik.tychy.pl/