Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ogłasza nabór na szkolenie grupowe.

 


„Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” (z uprawnieniami UDT).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, spełniające podane niżej wymagania, prosimy o osobisty kontakt z pośrednikiem pracy w terminie : 20 – 31 maja 2024 r.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach
  • ukończony 30 rok życia
  • docelowa grupa osób (kobiety, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne)

Informacje o szkoleniu:

  • planowany termin: czerwiec/lipiec 2024r.
  • liczba miejsc: 12 (na podstawie złożonych kart kandydata na szkolenie zostanie zakwalifikowana grupa 12 osób bezrobotnych)
  • na terenie miasta Tychy
  • ok. 30 godzin szkolenia (teoria i praktyka)
  • za udział w kursie wypłacamy stypendium szkoleniowe

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela specjalista do spraw rozwoju zawodowego : pokój nr 404, tel. 32  781 58 79


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/