Centrum Usług Społecznych w Bojszowach ma nową siedzibę.

 


W piątek, 12 kwietnia, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, w którym udział wziął Marek Wójcik, wojewoda śląski.

Do tej pory CUS mieścił się przy ul. Sierpowej 38 w Świerczyńcu, ale od dziś ma nowy adres – ul. Ruchu Oporu 100 w Bojszowach Nowych. Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby przeniesienia tam Centrum Usług Społecznych została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5,1 miliona zł. Całkowity koszt inwestycji to 6,44 miliona zł.

– Nowa siedziba robi wspaniałe wrażenie. Szczególnie cieszy, że teraz wszyscy pracownicy Centrum Usług Społecznych będą mieli zapewnione godne warunki do wykonywania niejednokrotnie trudnej i wymagającej pracy – powiedział Marek Wójcik.

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, które są świadczone przez lokalnych usługodawców – gmina i jej jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy i społecznicy. Centrum upowszechnia również społeczne formy wsparcia usługowego realizowane na zasadzie wolontariatu, samopomocy czy pomocy sąsiedzkiej.


Źródło : https://www.katowice.uw.gov.pl/