Wystawa „Chagall. Poezja błękitnej duszy” w Tichauer Art Gallery.

 


Po raz kolejny Tichauer Art Gallery zaskoczył wielkim nazwiskiem na afiszu. Po cieszących się ogromnym zainteresowaniem wystawach Jerzego Dudy-Gracza, Edwarda Dwurnika, Zbigniewa Beksińskiego i Wojciecha Siudmaka przyszedł czas na kolejnego wybitnego artystę.

W ramach ekspozycji Tichauer Art Gallery zaprezentuje blisko 110 dzieł jednego z najważniejszych artystów światowej historii sztuki XX wieku – Marca Chagalla. Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z jego dziełami na papierze, pochodzącymi z kolekcji prywatnej, wykonanymi w technikach litografii, drzeworytu, akwaforty oraz kartkami pocztowymi. Ekspozycję dopełni poezja Chagalla, która została przetłumaczona na potrzeby wystawy przez dr Marię Giej.

Marc Chagall to jeden z czołowych przedstawicieli kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Jego twórczość nie ograniczała się jednak do malarstwa. Rysował ilustracje do książek, projektował witraże, był grafikiem, tworzył scenografie teatralne, spisywał wspomnienia, ale nie każdy wie, że był również poetą, którego wiersze opływają w oniryczne obrazy, automatycznie pojawiające się w głowie czytelnika, co z pewnością dowodzi ogromnego wpływu malarstwa na jego drugą wielką pasję, którą było pisanie. Chagall wizję dyktowaną emocjami ujmował w obraz i słowo. Zestawienie grafiki z poezją w ramach ekspozycji pozwala na głębsze doświadczenie nie tylko sztuki, ale także osoby autora.

Artysta miał w zwyczaju mawiać: „Jednak moja sztuka, sądziłem, jest być może sztuką szaloną, płomienną rtęcią, błękitną duszą wybuchającą z płócien”. Podkreślał także, że determinantami jego narracji twórczej były miłość i fantazja. Niezwykle charakterystyczne dla sztuki Marca Chagalla jest także połączenie świata Zachodu ze światem Wschodu. Wynika ono ściśle z życiowych doświadczeń Artysty oraz wpływów kultur i religii, które go kształtowały. Sercu Chagalla tak samo bliskie były Witebsk i Paryż – kultura żydowskich wiosek carskiej Rosji i awangardowa paryskiej bohemy. Snuta przez Chagalla opowieść wybrzmiewa rysunkiem osadzonym w wibrujących, czystych kolorach, z których głównym i ulubionym artysty jest błękit.

Wystawa Chagall. Poezja błękitnej duszy będzie dostępna dla zwiedzających od 13 kwietnia do 9 czerwca 2024 roku.