Nowy samochód dla OSP Bieruń Nowy.

 


3 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz oraz Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisali umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bieruń na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bieruń Nowy. W podpisaniu umowy uczestniczyli również członkowie Zarządu Powiatu Łukasz Odelga oraz Jerzy Mantaj .

Udzielona pomoc finansowa, w wysokości 80 tysięcy złotych, pozwoli wyposażyć tę jednostkę OSP w nowoczesny, niezawodny sprzęt co znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie ochrony życia i zdrowia. Warto dodać, że będący w posiadaniu OSP Bieruń Nowy, ponad trzydziestoletni, samochód służy w głównej mierze do ratownictwa drogowego oraz wyjazdów do tzw. „izolowanych zdarzeń medycznych”, a w 2023 r. jednostka wyjeżdżała do zdarzeń 173 razy, co daje 11 miejsce wśród 944 jednostek w województwie śląskim.


Źródło : https://www.powiatbl.pl/