Wiosenna Spartakiada Tyskich Seniorów 2024.

 


W dniach 16-18 kwietnia odbędzie się Wiosenna Spartakiada Tyskich Seniorów, wydarzenie pod Patronatem Prezydenta Miasta Tychy.

Spartakiada, część sportowa – odbędzie się w dniu 16.04.2024 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach – boiska do koszykówki i siatkówki. W Spartakiadzie mogą uczestniczyć tylko Seniorzy – mieszkańcy miasta Tychy urodzeni w 1969 roku i starsi.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach przy ul. Ciasnej 3 (I piętro), w dniach 8.04 do 11.04.2024 roku oraz w Klubach Seniorów na terenie Miasta Tychy. Opłata w części sportowej wynosi 10 zł (płatne w dniu imprezy).

KONKURENCJE SPORTOWE:
– Nordic walking 4 km,
– Pchnięcie kulą (K-3 kg; M-4 kg),
– Rzuty do kosza,
– Rzut oburącz piłką lekarską do przodu – 2 kg,
– Petanque – obowiązuje limit uczestników – 24, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Wiosennej Spartakiady Sportowej (16.04) – część sportowa:
10.15 – 10.55 – wydawanie pakietów startowych (bloczek na posiłek.
11.00 – start nordic walking
11.40 – rozpoczęcie pozostałych konkurencji

Zawody dodatkowe zaliczane do spartakiady:
SZACHY SZYBKIE
 – odbędą się w dniu 17.04.2024 r.; miejsce zawodów – filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”, Tychy ul. Edukacji 11 – czas trwania zawodów w godz. 15.30 – 20.00.

BRYDŻ SPORTOWY W PARACH – odbędzie się w dniu 18.04.2024, miejsce zawodów – DDPS „WRZOS” Tychy ul. Batorego 57 – czas trwania zawodów w godz. 9.00 – 15.00.

Wszyscy uczestniczy otrzymują dyplomy za udział, pierwsze 3 miejsca nagradzane będą medalami i dyplomami. Przewidywane są nagrody rzeczowe. Podsumowanie Wiosennej Spartakiady i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18.05.2024 w Miejskim Centrum Kultury w czasie SENIORIADY 2024.

Organizatorami Wiosennej Spartakiady Tyskich Seniorów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tyska Rada Seniorów oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współorganizatorami są: Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Tychy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Tychy „Inicjatywa Tyska”, Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS, Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach, Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy i Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra.


Źródło : https://mosir.tychy.pl/