Tychy otrzymały 93 mln zł dofinansowania na projekty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii.

 


Tychy otrzymały 93 mln zł dofinansowania na projekty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. To środki przyznane w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Dziś podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach symboliczny czek dla Tychów odebrał Maciej Gramatyka pełniący funkcję prezydenta miasta.

– Walka o czyste powietrze nigdy nie była łatwa – mówi Maciej Gramatyka pełniący funkcję prezydenta Tychów. – Mimo wielu starań i pieniędzy przeznaczonych na wymianę kotłów powietrze w sezonie jesienno-zimowym szczególnie w dzielnicach obrzeżnych pozostawia wiele do życzenia. Ten program jest bardzo potrzebny. Mieszkańcy sami pytają, czy będzie dofinansowanie do zakupu fotowoltaiki, do wymiany źródeł ciepła. Dzięki środkom unijnym nasza świadomość jest o wiele większa. Samowystarczalność energetyczna mieszkańców, ale też całych miast to coś, o czym powinniśmy dzisiaj myśleć.

Dofinansowanie uzyskał projekt pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry”

Projekt partnerski zakłada udzielenie mieszkańcom grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną: instalacje fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej.

Około 850 mieszkańców Tychów skorzysta z grantów na instalacje OZE. W wyniku projektu nastąpi redukcja emisji CO2, poprawa jakości powietrza w podregionie tyskim oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dzięki wykorzystaniu OZE mieszkańcom uda się obniżyć rachunki za energię elektryczną i cieplną.

Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, w ramach której zrealizowane będą działania przyczyniające się do łagodzenia zmian klimatycznych, m.in. zasadzenie drzew tlenowych/antysmogowych na posesjach mieszkańców, montaż ekologicznych kompostowników do składowania odpadów, montaż ławek fotowoltaicznych.

Ponadto mieszkańcy będą mogli skorzystać z doradztwa, prelekcji oraz wziąć udział w konkursie związanym z tematyką odnawialnych źródeł energii. Realizacja działań przewidziana jest na lata 2024-2027.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

Koszt całkowity: 109 557 555,75 zł

Dofinansowanie: 93 123 922,38 zł

Wczoraj także oficjalnie Urząd Miasta Tychy uzyskał informację o otrzymaniu dofinansowaniu w wysokości 237 967 zł na modernizację instalacji c.o. w zakresie wymiany 41 grzejników i termostatów oraz rur c.o. (ok. 500,00 mb) w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej w Tychach. W ramach projektu dofinansowany został także koszt wykonania dokumentacji projektowej na to zadanie. Środki pozyskano w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku  w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.


Źródło : https://umtychy.pl/