W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki. Wracamy do czasu letniego.

 


Czas zimowy zmieniamy na letni w ostatnią niedzielę marca przesuwając wskazówki do przodu o godzinę – z godziny 2 w nocy na godzinę 3. W 2024 roku zmiana czasu z zimowego na letni przypada jednak w szczególny dzień – Wielkanoc.

W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Wydawany co pięć lat na kolejne 5 lat komunikat Komisji Europejskiej wprowadza wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego.