W Tychach powstanie 13 Rad Osiedli.

 


17 marca odbyły się wybory do tyskich Rad Osiedli. Głosowanie trwało od godziny 8.00 do 20.00. Wzięło w nim udział ponad 3500 osób.

Łączna liczba mieszkańców, która wzięła udział w wyborach wyniosła 3512 osób, to 16,05 % wszystkich uprawnionych do głosowania, których było łącznie: 21 875 osób.

Wybory odbyły się do 13 Rad Osiedli: Anna, Cielmice, F-6, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Ogrodnik, Paprocany, R-2, Stare Tychy, Wartogłowiec, Wilkowyje, Z-1, Zet, Żwaków.

Wybory do Rady Osiedla Glinka 1 oraz Rady Osiedla Paprotka nie odbyły się w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na członków ww. Rad Osiedli.

Wyniki wyborów na stronie BIP.

Kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata licząc od dnia wyborów. Rada liczy 15 osób. Zadania tych jednostek pomocniczych wynikają z ich statutów. Należą do nich m.in.: tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w realizacji istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami Osiedla, zaspokajanie potrzeb społeczności osiedlowej oraz jej integracja, dbałość o: ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo, lokalne drogi, chodniki i parkingi, tereny rekreacyjne i sportowe, lokalną infrastrukturę techniczną, mienie miasta znajdujące się na terenie osiedla, stan środowiska naturalnego.

Zestawienie danych – wybory RO 2024

    Liczba osób posiadających czynne prawo wyborcze wymagana frekwencja wymagana frekwencja osiągnięta frekwencja osiągnięta frekwencja
1 Osiedle Anna 2779 10% 277 355 12,77%
2 Osiedle Cielmice 1032 10% 103 232 22,248%
3 Osiedle F-6 113 15% 17 46 40,70%
4 Osiedle Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele 3332 10% 333 531 15,93%
5 Osiedle Ogrodnik 269 15% 40 41 15,24%
6 Osiedle Paprocany 2211 10% 221 271 12,25%
7 Osiedle R-2 861 10% 86 102 11,84%
8 Osiedle Stare Tychy 2396 10% 239 312 13,02%
9 Osiedle Wartogłowiec 1217 10% 121 227 18,65%
10 Osiedle Wilkowyje 1682 10% 168 392 23,36%
11 Osiedle Z-1 295 15% 44 80 27,11%
12 Osiedle Zet 3478 10% 347 665 19,12%
13 Osiedle Żwaków 2210 10% 221 258 11,67%


Źródło : https://umtychy.pl/