Maciej Gramatyka otrzymał tytuł Przyjaciela Seniora 2023.

 


W czwartek 14 marca w Teatrze Śląskim podsumowano czwartą edycję konkursu Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia. Tytuł Przyjaciela Seniora 2023 otrzymał między innymi Maciej Gramatyka pełniący funkcję prezydenta Tychów. Nagrody wręczyli wyróżnionym dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Anna Zasada-Chorab, a w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego radna Sejmiku Alina Bednarz.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które mogą stanowić godny do naśladowania wzór dla seniorów i wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym. Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach:

Tytuł Ambasadora Srebrnego Pokolenia z Sercem otrzymała:

 • Elżbieta Markowska – prezes stowarzyszenia częstochowskie Amazonki – swoje działania prowadzi na rzecz osób chorych onkologicznie, osób z niepełnosprawnościami zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i seniorów. Jej działalność skupia się na podnoszeniu świadomości zdrowotnej oraz upowszechnianiu profilaktyki schorzeń onkologicznych we wszystkich środowiskach.

Tytuł Ambasador Srebrnego Pokolenia – Mistrz dla Młodych otrzymała:

 • Elżbieta Rosińska – przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. Pasjonatka działań na rzecz lokalnej społeczności senioralnej. Przywiązuje ogromną wagę do kształtowania postaw młodzieży oraz osób młodych poprzez inicjowanie działań międzypokoleniowych.

Tytuł Ambasador  Pracującego Srebrnego Pokolenia otrzymał:

 • Rafał Marek – dyrektor DPS Nasz Dom w Gliwicach. Wieloletni dyrektor instytucji pomocowych angażujący się w działalność społeczną poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw doraźnych i cyklicznych. Swoją postawą inspiruje do aktywnej współpracy i podejmowania działań na rzecz seniorów.

W trakcie uroczystości podziękowania otrzymały również osoby, które wspierają i animują wiele z działań na rzecz seniorów w miastach, powiatach i gminach. Statuetki przyznano w dwóch kategoriach:

– Samorządowiec Przyjazny Seniorom 2023:

 • Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.
 • Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
 • Sława Umińska-Kajdan, prezydent Piekar Śląskich.
 • Dariusz Polowy, prezydent Raciborza.
 • Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.
 • Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.
 • Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.
 • Stanisław Legierski, przewodniczący Rady Gminy Istebna.
 • Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
 • Marcin Krupa, prezydent Katowic.
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka, radna Rady Miejskiej w Gliwicach.

– Przyjaciel Seniora 2023:

 • Dorota Konieczny-Simela, radna Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Agnieszka Rupniewska, radna Rady Miejskiej w Zabrzu,
 • Anna Kwaśniewska, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Zuzanna Geilke, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 • Gabriela Gros, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Ewa Sadkowska, dyrektor Instytucji Filmowej Silesia-Film,
 • Mirosław Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta miasta Tychy,
 • Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Zwieńczeniem wydarzenia był spektakl „Byk” Szczepana Twardocha i Roberta Talarczyka.


Źródło : https://umtychy.pl/