Kandydaci KW Ruch Autonomii Śląska w Wyborach Samorządowych 2024 w Tychach.

 


7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. W wyborach wybieramy w Tychach : Prezydenta Miasta, radnych miejskich i radnych sejmiku województwa śląskiego.

Dzisiaj prezentujemy wszystkich kandydatów KW Ruch Autonomii Śląska.

Kandydaci do Sejmiku Województwa Śląskiego :

  1. Marek Nowara
  2. Ewa Kapica
  3. Marcin Melon
  4. Barbara Chruścik
  5. Damian Binkowski
  6. Marta Bainka
  7. Tomasz Skowron
  8. Anna Gorzelik
  9. Leon Kubica