Nieodpłatna pomoc prawna w Tychach.

 


W Tychach działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. Pomoc udzielana w punktach jest darmowa i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jedno-osobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób wciągu ostatniego roku i złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.
Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/tychy/  znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie miasta.
Harmonogram pracy dostępny jest pod adresem : https://umtychy.pl/pomoc-prawna.