MOPS w Tychach poszukuje pracowników.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze opiekuna osób z niepełnosprawnościami do realizacji usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Wymagania w stosunku do kandydatów na w/w stanowisko:

– posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta

lub

– posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

W przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone  nad dziećmi do ukończenia 16 wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Proponujemy pracę na umowę zlecenie, stawka za godzinę świadczenia usługi wynosi 50,00 zł brutto, godziny pracy dostosowane do dyspozycyjności i uzgadniane indywidualnie z opiekunami faktycznymi osób z  niepełnosprawnościami.


Źródło : https://mops.tychy.pl/