Policjanci z tyskiej komendy podsumowali akcję „Bezpieczny pieszy”.

 


Kolejny raz w tym roku tyscy policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ograniczenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Po raz kolejny w rejonach przejść dla pieszych, stróże prawa szczególną uwagę zwracali na niewłaściwe zachowania kierujących. W czasie działań odnotowano aż 66 wykroczeń.

Mundurowi z tyskiego wydziału ruchu drogowego regularnie prowadzą działania pn. „Bezpieczny pieszy”. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza pod kątem wykroczeń popełnianych względem niechronionych uczestników ruchu. To oni są bowiem najbardziej narażeni na dotkliwe skutki zdarzeń drogowych.

Wczorajsze działania policjantów potwierdzają, że w dalszym ciągu nadmierna prędkość, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, stanowi jedno z największych zagrożeń, na które narażeni są piesi. Wykorzystując zarówno ręczne mierniki prędkości, jak i radiowóz wyposażony w wideorejestrator, mundurowi ujawnili łącznie 66 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Zatrzymali do kontroli również dwóch kierujących, którzy wyprzedzali inny pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten rodzaj wykroczenia wiąże się z surowymi konsekwencjami – za jego popełnienie grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych.

Przypominamy, że w połowie 2021 roku obowiązywać zaczęły przepisy między innymi zmieniające zakres obowiązków, jakie ciążą na kierowcach i osobach pieszych właśnie w obrębie przejść dla pieszych. Nowe regulacje prawne w tym zakresie zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. Przepisy te bezwzględnie zabraniają kierującemu pojazdem wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany), a także omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Ponadto kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim zależy od nas samych.


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/