Prezydent Miasta ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tychach.

 


Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

1) Przedszkola nr 6 w Tychach, ul. Konecznego 1,
2) Przedszkola nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Wojska Polskiego 2,
3) Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach, ul. Bukowa 29,
4) Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Hubala 7,
5) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach, ul. Wojska Polskiego 10,
6) Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego w Tychach, al. Niepodległości 108
7) Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach, ul. Młodzieżowa 7
8) Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach, ul. Generała Ch. De Gaulle’a 18,
9) III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach, ul. Elfów 62,                                                                                  10) Technikum nr 2 w Tychach, ul. Elfów 9,
11) Zespołu Szkół nr 6 w Tychach, al. Piłsudskiego 10.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz adresem mailowym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora…….. (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy)”.
Termin składania ofert: do dnia 05 marca 2024 r. do godz. 15:30, na adres: Miejskie Centrum Oświaty, Al. Piłsudskiego 12, 43 – 100 Tychy (decyduje data wpływu do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach).

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.


Źródło : https://oswiata.tychy.pl/