Miejska Biblioteka Publiczna podsumowała 2023 rok – wynik : tyszanie czytają coraz więcej !

 


2 901 797 odwiedzin, 514 056 wypożyczeń i 28 162 czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna podsumowała 2023 rok. Z zebranych danych wynika, że tyszanie coraz chętniej korzystają z oferty tyskiej biblioteki. Wzrosty odnotowano we wszystkich badanych parametrach – liczbie zapisanych czytelników, odwiedzinach czy wypożyczeniach. Zwiększyła się również liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach w 2023 roku realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne, edukacyjne, informacyjne i animacyjne we wszystkich 13 placówkach na terenie całego miasta.

W minionym roku odnotowano wzrosty we wszystkich badanych parametrach. Wzrosły:

  • liczba zapisanych czytelników o 8,7 % (o 2 223 osoby więcej niż w 2022 roku),
  • liczba odwiedzin o 20 % (o 424 167 odwiedzających więcej niż w 2022 roku),
  • liczba wypożyczeń o 4,5 % (o 22 022 jedn. więcej),
  • liczba udzielonych informacji o 9 % (o 7 984 informacji więcej).

Biblioteczne zasoby

W roku 2023 Miejska Biblioteka Publiczna wzbogaciła swoje zbiory o 17 520 jednostek. W tym – 15 092 jednostek o wartości 400 401,80 zł zostało zakupionych, 17 520 jednostek to dary od czytelników.

– Realizowaliśmy także program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” wzbogacając nasze zbiory o 3 311 książek o wartości 82 500 zł – mówi Anna Krawczyk, dyrektor MBP Tychy.

Dzięki konsorcjum i budżetowi obywatelskiemu Marszałka Województwa Śląskiego oraz budżetowi obywatelskiemu miasta Tychy biblioteka zapewniła dostęp do platformy Legimi, Empik Go, IBUK LIBRA,

Czytelnicy mogli również korzystać z dostępu do programu Akademica Biblioteki Narodowej,

Wydarzenia 

Tyska biblioteka prowadziła różnorodną działalność popularyzującą czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę. Zorganizowano 2 664 wydarzenia oraz zajęcia dla  100 757 uczestników i zwiedzających. To o ponad 25 % więcej osób w porównaniu do 2022 roku.

W 2023 roku odbyły się XVI Tyskie Dni Literatury – projekt był dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w nim wzięło 1 485  uczestników w zorganizowanych 19 spotkaniach.

 – Cieszy nas rosnące zainteresowanie ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Widać, że zróżnicowane zasoby tyskiej biblioteki odpowiadają potrzebom tyszan, a czytanie i dostęp do wiedzy nadal mają ogromne znaczenie w naszym życiu codziennym – mówi Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta Tychów.


Źródło : https://umtychy.pl/