1 marca wystartuje czwarta edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia.

 


1 marca wystartuje Zielony Budżet Miasta Bierunia – inicjatywa, która w naszym mieście zrealizowana zostanie już po raz czwarty. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

W poprzedniej edycji wpłynęło do nas 13 wniosków, jednak tylko 10 przeszło pozytywnie dwa pierwsze etapy weryfikacji. 1 projekt odpadł na etapie weryfikacji formalnej, a dwa projekty na etapie weryfikacji merytorycznej. Zespół Oceniający wybrał do realizacji 6 zielonych projektów. Były to:

  • Witaj w zielonym mieście – etap II
  • Rondo ks. kardynała Stanisława Nagyego w nowej, zielonej odsłonie
  • Zielony zakątek przy przedszkolu
  • Kossak by się nie powstydził
  • Piastowska drobina
  • Cel podróży (w okrojonym zakresie)

Ponieważ inicjatywa Zielonego Budżetu Miasta Bierunia spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony Mieszkańców, w bieżącym roku przeprowadzona zostanie już czwarta jej edycja. Ruszamy 1 marca! Na składanie propozycji zielonych projektów będzie miesiąc czasu – do 31 marca.

W dniach 1 marca – 31 marca mieszkańcy Bierunia składać będą mogli propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Zrobić to będzie można – podobnie jak w poprzednich latach –  na formularzu papierowym lub w wersji online. Przypominamy, że do dyspozycji Mieszkańców jest specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia – zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Proponowane do Zielonego Budżetu zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

  • nasadzenia roślinności
  • renowacja istniejących terenów zieleni

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie będą mogły być realizowane nasadzenia, które są jednoroczne lub generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji.

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2025 to 120 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować będzie można zarówno projekty małe, jak na przykład posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe projekty służące realizacji określonej koncepcji. Maksymalna wartość jednego projektu to 40 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 30 dni, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych (w przypadku tego ostatniego odbędzie się otwarty nabór). Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

Wybrane przez ZESPÓŁ OCENIAJĄCY projekty zostaną wpisane do Budżetu Miasta na 2025 rok. Zatem w przyszłym roku nastąpi ich realizacja, która oczywiście przebiegać będzie w porozumieniu z autorami zwycięskich zielonych projektów.

ZMBMŹródło : https://www.bierun.pl/