Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Tychach od dnia 12 lutego 2024 roku uruchamia nabory wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o:

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zapraszamy do składania wniosków o:

Nabory wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na daną formę aktywizacji zawodowej.

Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji poszczególnych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania po rozwinięciu powyższych instrumentów.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/