Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy będzie weryfikował licencje w zakresie przewozu osób.

 


Przedsiębiorcy będący kierowcami lub ich zatrudniający mają czas do 31 marca na złożenie dokumentów do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy w celu weryfikacji licencji.

Dotyczy to licencji w zakresie przewozu osób taksówką, osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123).

Wymagane dokumenty:

Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj.:

  • prawo jazdy,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

UWAGA! NIE DOTYCZY LICENCJI WYDANYCH PO 17 WRZEŚNIA 2023 R.


Źródło : https://umtychy.pl/