Aukso4Kids – Muzyka (w) ruchu : poruszenie.

 


Zapraszamy na warsztaty dla dzieci prowadzone w ramach cyklu Aukso4Kids.

Auksokidsowcy! Czas się ruszyć – zaczynamy nowy cykl. Fotele w sali Mediateki nie zatrzymają nas. Scena już od dawna jest Wasza! Tym razem dźwięki będziemy przepuszczać przez nasze ciała, które potrzebują ruchu. Słuchając kołyszemy się, podrygujemy, głowa się kiwa a nogi nam chodzą… Jesteśmy poruszeni muzyką. Chcemy tańczyć i tańczyć będziemy! Zadamy dużo pytań i wspólnie z naszymi gośćmi poszukamy na nie odpowiedzi doświadczając, eksperymentując, słuchając, grając i rozmawiając.


Źródło : https://kultura.tychy.pl/